Ζητούν την επίλυση του προβλήματος λειτουργίας του ΣΑΕ!


Την αδυναμία του ελληνικού κράτους να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη συνέχιση λειτουργίας του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ) και την ψήφιση νέου Νόμου για την ανασύστασή του και την εκλογή νέου προεδρείου,  στηλιτεύουν, με αναφορά τους,  οι δύο διοικητικές υπάλληλοι του ΣΑΕ, από τα γραφεία της Θεσσαλονίκης, Μαρία Τζήκα και Φωτεινή Μακρή. Με την αναφορά τους, οι δύο υπάλληλοι εγκαλούν τη δημόσια διοίκηση και, ειδικότερα, τον Υφυπουργό Εξωτερικών αρμόδιο για τον Απόδημο Ελληνισμό κ. Κυριάκο Γεροντόπουλο, να παρέμβει ώστε να αρθεί η νομική ανωμαλία και το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ) να αποκτήσει, επιτέλους, νέα διοίκηση και να επιλυθεί το πρόβλημα λειτουργίας του.

Να σημειωθεί ότι τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη Προεδρείου έγιναν το 2006!

Η αναφορά των δύο υπαλλήλων, με ημερομηνία 3 Οκτωβρίου, κοινοποιείται και στους: Γεν. Διευθυντή Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού Γεώργιο Μαρκαντωνάτο και το ΔΣ του Ιδρύματος Απόδημου Ελληνισμού.

Κατ΄αυτήν, επισημαίνεται το γεγονός ότι το προσωπικό του Ιδρύματος (δηλαδή οι ανωτέρω δύο διοικητικοί υπάλληλοι) είναι κατ’ ουσίαν από την αρχή του έτους 2013 καθώς και μέρος του 2012  απλήρωτο, την στιγμή που το Ίδρυμα εμφανίζεται να μην έχει διοίκηση.

Εκτίθεται, ωστόσο, η νομική πεποίθηση ότι “από την φύση και τον σκοπό του ΣΑΕ, δεν μπορεί να νοηθεί ότι με την λήξη της θητείας του Προεδρείου, παύει τούτο να διοικείται και πρέπει να παρέμβει δικαστική αρχή και να ορίσει προσωρινή διοίκηση. Με άλλα λόγια, επειδή το ΣΑΕ συντάσσεται ως, εξυπηρετούσα δημόσιο σκοπό, υπηρεσία, δεν θα μπορούσε ποτέ να τεθεί ζήτημα έλλειψης διοίκησης, για να πρέπει να ορισθεί προσωρινή διοίκηση να διενεργήσει εκλογές, κάτι το οποίο θα απομείωνε και την λειτουργία, την σημασία και την αναγνώρισή του ως μη κυβερνητικού”, κατά συνέπεια δε “εσφαλμένα αντιμετωπίζεται το Ίδρυμα Αποδήμου Ελληνισμού, ως μη έχων διοίκηση, αφού η διοίκηση του είναι κοινή με αυτή του ΣΑΕ, το τελευταίο δε, δεν στερείται διοίκησης”.

Διαταύτα, όπως υποστηρίζεται στην Αναφορά, “επιβάλλεται η άμεση παρέμβαση  της κρατικής διοίκησης  για την επίλυση του ζητήματος της διοίκησης” αφού ο δημόσιος και κοινωφελής σκοπός τόσο του ΣΑΕ όσο και του Ιδρύματος Αποδήμου Ελληνισμού είναι δεδομένος. Επιβάλλεται όμως και για την προστασία του προσωπικού και των υποδομών του ΣΑΕ και του Ιδρύματος, αφού η διατήρηση της σημερινής κατάστασης δημιουργεί ζωτικό πρόβλημα και πλήρη εργασιακή ανασφάλεια στο προσωπικό, υποβαθμίζει δε την λειτουργία τους.

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

 

Υπενθυμίζεται ότι για πρώτη φορά παρατάθηκε με νόμο η θητεία του προεδρείου του ΣΑΕ το 2010 μέχρι το Δεκέμβρη του 2011, από τον τότε ΥΦΥΠΕΞ Δημ. Δόλλη.  Έπειτα,  μέχρι το Δεκέμβρη του 2012 από τον πρώην ΥΦΥΠΕΞ Κων. Τσιάρα.

Το 2012, είχαμε  τη σύσταση Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής και το Νομοσχέδιο για το νέο ΣΑΕ. Αναρτήθηκε στη “Διαύγεια” και ενωρίς τον Ιούνιο του 2013 έγινε η σύσταση Οργανωτικής και Αναθεωρητικής Επιτροπής, επί υπουργίας Κώστα Τσιάρα. Τον ίδιο μήνα, συντελείται αιφνίδιως ανασχηματισμός της Κυβέρνησης (λόγω αποχώρησης της ΔΗΜ.ΑΡ από την κυβερνητική συμμαχία), απομακρύνεται από το ΥΠΕΞ ο κ. Κων. Τσιάρας και διορίζεται νέος ΥΦΥΠΕΞ αρμόδιος για τον Απόδημο Ελληνισμό ο κ. Κυριάκος Γεροντόπουλος.

Η παράλληλη, δε,αναβάθμιση του βουλευτή και προέδρου της Επιτροπής της Βουλής για τον Ελληνισμό της Διασποράς, Άδωνι Γεωργιάδη σε Υπουργό Υγείας, καθιστά χηρεύουσα τη θέση του Προέδρου της Οργανωτικής και Αναθεωρητικής Επιτροπής. Νέος πρόεδρος θα ορισθεί θεσμικά στον τρέχοντα μήνα Οκτώβρη.

 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

 

Την ευθύνη παρακολούθησης και καθοδήγησης του Γραφείου έχει η αρμόδια επιτροπή του Προεδρείου του ΣΑΕ, η οποία αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον εκάστοτε Αναπληρωτή Πρόεδρο, την Γραμματέα και τον Ταμία.

Η έδρα του ΣΑΕ στεγάζεται σε έναν χώρο που παραχωρήθηκε στο ΣΑΕ από τον Δήμο Θεσσαλονίκης ως δωρεά από τον ιδιώτη κ. Θωμά Μακρίδη. Το Γραφείο περιλαμβάνει χώρο εκδηλώσεων, γραφεία διοίκησης, αίθουσα συνεδριάσεων και προβολών.

Στελέχη του είναι οι κυρίες Φωτεινή Μακρή και Μαρία Τζήκα.

Στο μεταξύ, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Γιάννης Μπουτάρης έδιωξε το ΣΑΕ από τα γραφεία του στο κτίριο δωρεά-Μακρίδη και εγκατέστησε εκεί υπηρεσίες του Δήμου.  Με ενέργειες του Κων. Τσιάρα και τη συνεργασία του Υπουργού κ. Καράογλου, εξασφαλίσθηκε χώρος δύο δωματίων-γραφείων μέσα στο Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης όπου και λειτουργούν προσωρινά, ενώ με ενέργειες του Κυριάκου Γεροντόπουλου έχει εξασφαλισθεί επίσημο έγγραφο του Δήμου Θεσσαλονίκης που αναγνωρίζει ότι στα παλαιά γραφεία υπάρχουν ακόμη περιουσιακά στοιχεία του ΣΑΕ.

 

Η ΑΝΑΦΟΡΑ

 

Ολόκληρο το κείμενο της Αναφοράς των δύο υπαλλήλων, έχει ως ακολούθως:

 

«Θεσσαλονίκη 3-10-2013

Προς: Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Κυριάκο Γεροντόπουλο

Κοινοποίηση:  Γεν. Διευθυντή ΓΓΑΕ κ. Γεώργιο Μαρκαντωνάτο

ΔΣ Ιδρύματος Απόδημου Ελληνισμού

 

ΑΝΑΦΟΡΑ

 

Μαρίας Τζήκα και Φωτεινής Μακρή, Υπαλλήλων Ιδρύματος Απόδημου Ελληνισμού

Επί της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού που υπηρετεί στο ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ έχουμε την τιμή να σας θέσουμε υπόψη τα παρακάτω:

 

1.- Το προσωπικό του Ιδρύματος είναι κατ’ ουσίαν από την αρχή του έτους 2013 καθώς και μέρος του 2012  απλήρωτο, την στιγμή που το Ίδρυμα εμφανίζεται να μην έχει διοίκηση.

Είναι προφανές ότι η φερομένη έλλειψη διοίκησης δεν επηρεάζει την εργασιακή μας σχέση, επηρεάζει όμως τόσο την επίλυση του χρόνιου πλέον μισθολογικού ζητήματος μας , όσο και το εκκρεμές αίτημα για μετάταξη μας με βάση την διάταξη του άρθρου 6 του ν 3613/2007.

2.-  Όπως είναι γνωστό σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 4 του ΠΔ από 27-11-1998

«Το Ίδρυμα διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τον εκάστοτε Πρόεδρο του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού».

Το Ίδρυμα έχει ιδρυθεί σύμφωνα με τις  ρυθμίσεις του άρθρου 108 του ΑΚ περί ιδρυμάτων, αποτελεί δηλαδή οργάνωση με κεκτημένη νομική προσωπικότητα επιδιώκουσα ορισμένο σκοπό , και εφόσον επιδιώκει κοινωφελή σκοπό διέπεται από τον ΑΝ 2039/1939, ο οποίος τα θέτει υπό την εποπτεία του Υπουργού των Οικονομικών. Το Ίδρυμα ιδρύεται, κατά τα γνωστά με πολιτειακή πράξη υπό την μορφή ΠΔ.

Περαιτέρω με το ΠΔ 291/99 ιδρύθηκε το Συμβούλιο Αποδήμου Ελληνισμού και ορίζεται ότι

«Το Συμβούλιο Αποδήμου Ελληνισμού ( ΣΑΕ) ως παγκόσμιο συμβούλιο της Ελληνικής Διασποράς , το οποίο ιδρύθηκε με το άρθρο 17 του ν 1867/89 αποτελεί συμβουλευτικό και εισηγητικό όργανο της Ελληνικής Πολιτείας για όλα τα θέματα που αφορούν την Ομογένεια…..Το ΣΑΕ λειτουργεί σε σχέση με την Πολιτεία ως αυτόνομος μη κυβερνητικός οργανισμός».

Με την διάταξη του άρθρου 17 του ν 1867/89 ορίζεται ότι

«1.  Ιδρύεται Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.), στα πλαίσια της  Γενικής  Γραμματείας  Αποδήμου   Ελληνισμού,   με   γνωμοδοτικές   και  εισηγητικές  αρμοδιότητες  σε  θέματα  κυβερνητικής  πολιτικής για τον  Απόδημο Ελληνισμό, όπως  ιδίως  σε  θέματα  εκπαίδευσης,  πολιτιστικής  ταυτότητας,  εργασιακών  σχέσεων,  συνθηκών  διαβίωσης,  παλιννόστησης  κ.λ.π……

5.  Τα  σχετικά με τη σύνθεση, εκπροσώπηση και λειτουργία του Σ.Α.Ε.  καθώς και κάθε  άλλη  σχετική  λεπτομέρεια  ρυθμίζονται  με  ΠΔ  που  εκδίδεται  μετά  από πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού, στο οποίο, εκτός  των άλλων, μπορεί να προβλέπεται προ της  συγκρότησης  του  Συμβουλίου  Αποδήμου   Ελληνισμού   και   λειτουργία   περιφερειακών  κατά  ήπειρο  συμβουλίων».

Με το άρθρο 8 του ΠΔ291/99 ορίζεται ότι

«1. Το Συμβούλιο Αποδήμου Ελληνισμού εκλέγει με μυστική ψηφοφορία 11μελές Προεδρείο αποτελούμενο από τον Πρόεδρο, τον Αναπληρωτή Πρόεδρο, πέντε Αντιπροέδρους, τον Ταμία και τρείς Γραμματείς για 2ετή θητεία».

3.- Από το σύνολο των ρυθμίσεων αυτών προκύπτει ότι το ΣΑΕ ορίζεται μεν ως αυτόνομος μη κυβερνητικός οργανισμός, δεν αποτελεί όμως ΝΠΙΔ για να μπορεί να εφαρμοσθούν οι διατάξεις είτε περί εμπορικών εταιρειών, είτε σωματείων, είτε ιδρυμάτων, είτε αστικών εταιρειών. Πρόκειται για ένα ιδιόμορφο νομικό πρόσωπο το οποίο εντάσσεται στα πολιτειακά όργανα, με την ευρύτερη έννοια του νόμου, δηλαδή όχι ως κυβερνητικό όργανο.

Κατά συνέπεια δεν μπορεί να τεθεί ζήτημα εφαρμογής του άρθρου 69 του ΑΚ, αφού, όπως γενικότερα στην δημόσια διοίκηση, τα όργανα διοίκησης παραμένουν στην άσκηση των καθηκόντων τους, και μετά την λήξη της θητείας τους, προκειμένου να διασφαλίζεται η συνέχεια της διοίκησης. Πράγματι από την φύση και τον σκοπό του ΣΑΕ, δεν μπορεί να νοηθεί ότι με την λήξη της θητείας του Προεδρείου, παύει τούτο να διοικείται και πρέπει να παρέμβει δικαστική αρχή και να ορίσει προσωρινή διοίκηση. Με άλλα λόγια επειδή το ΣΑΕ συντάσσεται ως, εξυπηρετούσα δημόσιο σκοπό, υπηρεσία, δεν θα μπορούσε ποτέ να τεθεί ζήτημα έλλειψης διοίκησης, για να πρέπει να ορισθεί προσωρινή διοίκηση να διενεργήσει εκλογές, κάτι το οποίο θα απομείωνε και την λειτουργία, την σημασία και την αναγνώρισή του ως μη κυβερνητικού , πολιτειακού θεσμού.

Ως εκ τούτου εσφαλμένα αντιμετωπίζεται το Ίδρυμα Αποδήμου Ελληνισμού, ως μη έχων διοίκηση, αφού η διοίκηση του είναι κοινή με αυτή του ΣΑΕ, το τελευταίο δε δεν στερείται διοίκησης.

3.- Σε κάθε περίπτωση η διάταξη του άρθρου 69 του ΑΚ εφαρμόζεται και επί  Ιδρυμάτων ( σχετ. Γεωργιάδης Σταθόπουλος Αστικός Κώδιξ τόμος Α σελ 132) «εάν ελλείπωσι τα προς διοίκησης του νομικού προσώπου απαιτούμενα πρόσωπα».

Το Ίδρυμα υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργού Οικονομικών σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του ΑΝ 2039/1939 και συνεπώς εάν θα ετίθετο ζήτημα έλλειψης διοίκησης αυτό μπορεί να επιλυθεί μόνον από τον Υπουργό Οικονομικών κατά την διαδικασία του άρθρου 69 του ΑΚ, αφού δεν προβλέπεται κατά το ΑΝ 2039/1939 άλλος άμεσος τρόπο ορισμού της συνολικής διοίκησης όταν αυτή έχει εκλείψει, στην περίπτωση πάντα που ήθελε γίνει δεκτό κάτι τέτοιο .

Με βάση τα ανωτέρω επιβάλλεται η άμεση παρέμβαση  της κρατικής διοίκησης  για την επίλυση του ζητήματος της διοίκησης. Τούτο επιβάλλεται για λόγους δημοσίους συμφέροντος, αφού ο δημόσιος και κοινωφελής σκοπός τόσο του ΣΑΕ όσο και του Ιδρύματος Αποδήμου Ελληνισμού είναι δεδομένος. Επιβάλλεται όμως και για την προστασία του προσωπικού και των υποδομών του ΣΑΕ και του Ιδρύματος, αφού η διατήρηση της σημερινής κατάστασης δημιουργεί ζωτικό πρόβλημα και πλήρη εργασιακή ανασφάλεια στο προσωπικό , υποβαθμίζει δε την λειτουργία τους.

Για τους λόγους αυτούς, παρακαλούμε για την παρέμβασή σας προς επίλυση του προβλήματος λειτουργίας των σημαντικών αυτών νομικών προσώπων .

 

Με εκτίμηση,

Μαρία Τζήκα Φωτεινή Μακρή»

 

Πηγή: Panhellenic Post – The Online Newspaper of Hellenism

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΑΣΠΙΝΑ

 

Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *Hephaestus Radio

Διαδικτυακή Πλατφόρμα Κυπρίων Διασποράς


DIADIKTIKI-PLATFORMA-DIKTION-DIASPORAS
Αρχείο Ειδήσεων

Ιουλίου 2024
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Pyramis News Ads


Zeppelin Computers


Pyramis News Ads

Σχετικά με εμάς

Η ιστοσελίδα για τους Αιγυπτιώτες όπου γης