Η Διακήρυξη του Καΐρου της 11ης Οκτωβρίου, που υπέγραψαν οι ηγέτες Αιγύπτου, Ελλάδας και Κύπρου


 

 

 

 

 

 

Ο Πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας, Αλέξης Τσίπρας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Κύπρου, Νίκος Αναστασιάδης, και ο Πρόεδρος της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, αφού συναντήθηκαν στο Κάιρο, στις 11 Οκτωβρίου 2016, συμφώνησαν ως προς την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των τριών χωρών, προκειμένου να προωθηθεί μια τριμερής εταιρική σχέση σε διάφορους τομείς κοινού ενδιαφέροντος, και να εργασθούν από κοινού για την προώθηση της ειρήνης, της σταθερότητας, της ασφάλειας και της ευημερίας στην περιοχή της Μεσογείου.
Με δεδομένη τη ρευστή και ασταθή κατάσταση στην περιοχή, οι τρεις χώρες, που μοιράζονται κοινές αξίες και συμφέροντα, έχουν, για το σκοπό αυτό, συμφωνήσει ως προς τη σημασία της εγγύτερης συνεργασίας και του υψηλού επιπέδου συντονισμού πολιτικών ενεργειών.

 

Ο τέταρτος γύρος της Τριμερούς Συνόδου Κορυφής μεταξύ Κύπρου, Αιγύπτου και Ελλάδος ολοκληρώθηκε στο Κάιρο με την παρούσα Διακήρυξη, με την οποία οι τρεις χώρες συμφώνησαν να εργαστούν για την υλοποίηση σχεδιασμένων έργων στους τομείς της ενέργειας, των θαλάσσιων μεταφορών, του τουρισμού και της γεωργίας. Οι Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων χαιρέτισαν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα σε αυτούς τους τομείς και αναγνώρισαν ότι ακόμη πολλά απομένουν να γίνουν για να εξασφαλιστεί ότι η ανάπτυξη θα πραγματοποιηθεί στις κοινότητές τους.

 

Οι Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων συμφώνησαν ότι οι κατευθυντήριες αρχές της τριμερούς εταιρικής σχέσης είναι ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και για των σκοπών και αρχών που καθιερώνονται στο Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης για φιλικές σχέσεις, τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, το σεβασμό της κυριαρχίας,  της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών.

 

Η σημερινή τριμερής συνεργασία χρησιμεύει ως πρότυπο για την επέκταση του διαλόγου και την προώθηση των σχέσεων μεταξύ των χωρών της ΕΕ και των χωρών της περιοχής.

 

Οι Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων επανεξέτασαν τη σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αιγύπτου, τονίζοντας το αμοιβαίο όφελος από διάφορους τομείς συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών. Σε αυτό το πλαίσιο, επανέλαβαν τη ζωτική σημασία που έχει μια ισχυρή και σταθερή σχέση Αιγύπτου-ΕΕ για την ειρήνη και τη σταθερότητα τόσο στην Μέση Ανατολή όσο και στην Ευρώπη. Συμφώνησαν ότι μια στρατηγικού επιπέδου εταιρική σχέση μεταξύ της Αιγύπτου και της ΕΕ αποτελεί απαραίτητο πλαίσιο για την αντιμετώπιση πιεστικών κοινών προκλήσεων, όπως η τρομοκρατία και οι εξτρεμιστικές ιδεολογίες, η μετανάστευση, η βιώσιμη ανάπτυξη, και η επίτευξη οικονομικής ευημερίας. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να συνεργαστούν στενά για την ανάπτυξη διαφόρων πτυχών της ευρω-αιγυπτιακής συνεργασίας περαιτέρω, με βάση τις αρχές του αμοιβαίου σεβασμού, συνιδιοκτησίας, τα κοινά συμφέροντα και τις αμοιβαίες δεσμεύσεις.

 

Εξέφρασαν τη λύπη τους για τις πρόσφατες επιθέσεις στην πολιτιστική κληρονομιά της Μέσης Ανατολής και την οργανωμένη λεηλασία και παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αντικειμένων. Στο ίδιο πνεύμα, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων ζήτησαν περαιτέρω βήματα για την πρόληψη και την απαγόρευση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών από τη Μέση Ανατολή, και ενθαρρύνουν μάλιστα τις προσπάθειες της UNESCO  να βοηθήσει να τεθεί σε εφαρμογή μια απαγόρευση, και να υποστηριχθεί η αποκατάσταση αυτών των ιδιοτήτων. Οι Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων επιβεβαίωσαν τη βούλησή τους να στηρίξουν αμοιβαία τις υποψηφιότητες ο ένας του άλλου σε διεθνείς οργανισμούς και φόρα.

 

Συμφώνησαν ότι η σημερινή δεινή κατάσταση χιλιάδων μεταναστών, θέτοντας τις ζωές τους σε κίνδυνο, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σε περιφερειακό επίπεδο και διεξοδικά. Πρώτον, με τη μείωση των κινήτρων της παράνομης μετανάστευσης σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω μιας ισορροπημένης και ολιστικής προσέγγισης, που θα επικεντρωθεί στις επενδύσεις στην ανάπτυξη, και την εξάλειψη της φτώχειας, ιδίως με την ενίσχυση της κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης και τη δημιουργία ευκαιριών, καθώς επίσης και από την εξέταση σε βάθος, την διατάραξη και τη δίωξη των δικτύων λαθρεμπόρων, και από την οικοδόμηση ισχυρότερων εταιρικών σχέσεων μεταξύ βορείων και  νοτίων χωρών της Μεσογείου, ορίζοντας πρωτοβουλίες στη Βόρεια Αφρική για να βοηθηθεί έτσι η περιοχή να γίνει ισχυρότερη σε δραστηριότητες έρευνας και διάσωσης, καθώς επίσης και τη λήψη άμεσης δράσης για την πρόληψη περαιτέρω απωλειών ζωών των μεταναστών και την επανεξέταση των δυνατοτήτων ασφαλούς και νόμιμης επανεγκατάστασης των ανθρώπων.

 

Οι τρεις ηγέτες χαιρέτισαν τα αποτελέσματα της «Διάσκεψης της Ρόδου για τη Σταθερότητα και την Ασφάλεια», η οποία πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο στις 8 και 9 Σεπτεμβρίου 2016 ως μέσο για την ενίσχυση του διαλόγου και της συνεργασίας σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια και τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου.

 

Ακολουθώντας την ίδια γραμμή, επιβεβαίωσαν τη σημασία του να προχωρήσουν μπροστά το συντομότερο δυνατό σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος αναγνωρίζοντας το σύνθετο χαρακτήρα των περιβαλλοντικών προβλημάτων, δεδομένης της πιθανής επίπτωσης των διασυνοριακών έργων. Συμφώνησαν για την προώθηση της συνεργασίας για την ετοιμότητα για την αντιμετώπιση της ρύπανσης που προκαλείται από τα παράκτια έρευνα, εξερεύνηση και εξόρυξη υδρογονανθράκων ή/και τη ρύπανση πετρελαίου. Συμφώνησαν επίσης να εργαστούν για την προστασία του περιβάλλοντος και την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης, και συζήτησαν για την απορρύπανση της Μεσογείου από την εγχώρια και τη βιομηχανική ρύπανση και τις επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον της κλιματικής αλλαγής. Συμφώνησαν να συνεχίσουν να διερευνούν τρόπους για την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της προώθησης της μπλε και πράσινης οικονομίας και τη βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση. Η κοινή τριμερή διακήρυξη προθέσεων για τη συνεργασία στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος σηματοδοτεί την ετοιμότητα των μερών να συνεργαστούν στον τομέα αυτό.

 

Οι θαλάσσιες μεταφορές είναι ένα προνομιακό πεδίο της συνεργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τη γεωστρατηγική θέση και του τουριστικού δυναμικού των τριών χωρών, όπως αναφέρεται στην κοινή τριμερή δήλωση  προθέσεων για τη συνεργασία στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών και λιμενικής ανάπτυξης.

 

Οι κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στον τομέα της ενέργειας, η διαφοροποίηση των ενεργειακών πόρων και των οδών, η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και η ανάγκη για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη νέων ενεργειακών υποδομών, εμπλουτίζουν τις προοπτικές για την περαιτέρω προώθηση της τριμερούς συνεργασίας στον ενεργειακό τομέα, ιδίως στους τομείς των υδρογονανθράκων και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Για το σκοπό αυτό, συμφώνησαν να ενισχύσουν την ενεργειακή συνεργασία με τακτικές συναντήσεις των υπουργών αρμοδίων για την ενέργεια, καθώς και των φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα που ασχολούνται με θέματα ενέργειας.

 

Οι Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων εξέφρασαν την επιθυμία τους να ενισχύσουν τη συνεργασία τους μέσα από μια σειρά συμφωνιών σχετικά με την εκμετάλλευση και τη μεταφορά του φυσικού αερίου, όπου η ανακάλυψη των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων, θα χρησιμεύσει ως καταλύτης για την περιφερειακή σταθερότητα και ευημερία. Τόνισαν ότι αυτή η συνεργασία βασίζεται στις καθιερωμένες αρχές του διεθνούς δικαίου, ιδίως τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) και επανέλαβαν τη βούλησή τους να συνεχίσουν τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για την οριοθέτηση των κοινών θαλάσσιων συνόρων τους.

 

Σε περιφερειακά ζητήματα, οι Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους για την κλιμάκωση της βίας και την επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Συρία, κυρίως στο Χαλέπι, καλώντας όλα τα μέρη στη Συρία να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους για την αποκατάσταση της παύσης των εχθροπραξιών ώστε να καταστεί δυνατή η πλήρης πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας σε όλες τις υπό πολιορκία ή/και δύσβατες περιοχές. Για το σκοπό αυτό, ζητούν την άμεση και πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας της 9ης Σεπτεμβρίου του 2016 μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσικής Ομοσπονδίας, και επίσης την συνέχιση της στήριξης των προσπαθειών του ειδικού απεσταλμένου του ΟΗΕ, Steaffan de Mistura, με στόχο την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για την τερματισμό της σύγκρουσης μέσα από μια πολιτική μετάβαση με βάση το ψήφισμα του Συμβουλίου ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 2254 (2015) και το ανακοινωθέν της Γενεύης του 2012, που να ανταποκρίνεται στις νόμιμες προσδοκίες του συριακού λαού.

 

Όσον αφορά την Λιβύη, οι Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων εξέφρασαν την υποστήριξή τους για τις προσπάθειες που αναλαμβάνονται από τον ειδικό εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Martin Kobler, να διευκολυνθεί μια υπό λιβυκή ηγεσία πολιτική λύση και τόνισαν τη σημασία της εφαρμογής της Λιβυκής πολιτικής συμφωνίας της Skhirat.

 

Επαίνεσαν επίσης τις συνεχιζόμενες προσπάθειες της Αιγύπτου για την επίλυση των διαφορών και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών της Λιβύης, ενθαρρύνοντας τους να εργαστούν εποικοδομητικά για την πλήρη εφαρμογή της Λιβυκής Πολιτικής Συμφωνίας (LPA) της Skhirat. Επιβεβαίωσαν τη θέση τους να υποστηρίζουν τη διατήρηση των νόμιμων λιβυκών κρατικών φορέων, καθώς και την εφαρμογή μιας συνολικής στρατηγικής για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

 

Όσον αφορά την Υεμένη, εξέφρασαν την έντονη υποστήριξή τους προς τη νόμιμη κυβέρνηση της Υεμένης και τον πρόεδρο Hadi, καθώς και για τη διατήρηση της ενότητας και της εδαφικής ακεραιότητας.

 

Στο Παλαιστινιακό ζήτημα, έκαναν έκκληση για μια δίκαιη και συνολική ειρηνική διευθέτηση στη βάση των σχετικών ψηφισμάτων του ΟΗΕ, για την ίδρυση ενός κυρίαρχου παλαιστινιακού κράτους με την Ανατολική Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσά του, που να ζει σε ειρήνη με όλους τους γείτονές της. Εξέφρασαν την ανησυχία τους σχετικά με τις τρέχουσες τάσεις επί του εδάφους. Χαιρετίζουν τις προσπάθειες από όλους τους περιφερειακούς και διεθνείς φορείς και επαίνεσαν το ρόλο της Αιγύπτου στον τομέα αυτό.

 

Τόνισαν τη σημασία της ευρω-μεσογειακής συνεργασίας για τις χώρες της περιοχής και υπογράμμισαν το σημαντικό ρόλο της Ένωσης για τη Μεσόγειο, τον οποίο δύναται να διαδραματίσει για το σκοπό αυτό.

 

Επιβεβαίωσαν την αμέριστη υποστήριξή τους στις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για μια λύση για το πρόβλημα της Κύπρου που θα επανενώσει το νησί, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Επεσήμαναν ότι η λύση του κυπριακού προβλήματος πρέπει να είναι σε αντιστοιχία με τις ανησυχίες και τις προσδοκίες των ίδιων των Κυπρίων, χωρίς αναχρονιστικές και παρωχημένες ρυθμίσεις ασφαλείας, όπως εγγυήσεις με το δικαίωμα στρατιωτικής επέμβασης χωρίς τη ρητή έγκριση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

 

Οι Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων ενθαρρύνονται από τα θετικά αποτελέσματα μέχρι στιγμής και, όντας πεπεισμένοι ως προς την στρατηγική σημασία της τριμερούς συνεργασίας, θα συνεχίσουν να συνεργάζονται στενά σε θέματα αμοιβαίου συμφέροντος, ευεργετικών τόσο για τις χώρες τους όσο και για την ευρύτερη περιοχή.

 

 

 

 

 
To Πρωτότυπο αγγλικό κείμενο
The Prime Minister of the Hellenic Republic, Alexis Tsipras, the President of the Republic of Cyprus, Nicos Anastasiades and the President of the Arab Republic of Egypt, Abdel Fattah el-Sisi, having met in Cairo, 11th of October 2016, have agreed to strengthen the cooperation between the three countries in order to promote a trilateral partnership in various fields of common interests, and to work together towards promoting peace, stability, security and prosperity in the Mediterranean.
Given the fluid and unstable situation in the region, the three countries, which share common values, and interests, have, to this end, agreed on the importance of closer cooperation and highly coordinated set of policies.

 

 

The fourth round of Trilateral Summit between Cyprus, Egypt and Greece concluded in Cairo with this Declaration in which the three countries agreed to work on the implementation of projects in the fields of energy, maritime transport, tourism and agriculture. The Heads of State and Government welcomed the progress achieved so far in these sectors and recognized that much more remains to be done to ensure that growth is experienced in their communities.

 

 

The Heads of State and Government concurred that the guiding principles of the tripartite partnership are the respect for international law and for the purposes and principles enshrined in the Charter of the United Nations, including commitment to friendly relations, international peace and security, respect for sovereignty, independence and territorial integrity of states.
The current trilateral partnership serves as a model for furthering the dialogue and promoting the relations between the EU countries and the countries of the region.

 

 

The Heads of State and Government reviewed the relationship between the European Union and Egypt, highlighting the mutual benefit from various areas of cooperation between the two sides. In this regard, they re-iterated the vital importance of a strong and solid Egyptian-EU relation for peace and stability in both the Middle East and Europe. They agreed that a strategic partnership between Egypt and the EU is an essential framework for addressing pressing common challenges such as terrorism and extremist ideologies, migration, sustainable development, and achieving economic prosperity. The Heads of State and Government re-affirmed their commitment to working closely together towards developing various aspects of the Egyptian-EU partnership further, on the basis of the principles of mutual respect, joint ownership, common interests and reciprocal commitments.

 

 

They deplored the recent attacks on the cultural heritage of the Middle East and the organized looting and illicit trafficking in cultural items. In the same vein, the Heads of States and Governments called for further steps to prevent and prohibit the illicit trade in cultural properties from the Middle East, and encourage UNESCO’s efforts to help put in place a ban and support the restoration of these properties. The Heads of State and Government reaffirmed their willingness to support each other’s candidatures in international organizations and fora.

 

 

They agreed that the current plight of thousands of migrants putting their lives in peril should be addressed regionally and comprehensively. Firstly, by reducing the incentives for irregular migration in collaboration with the European Commission through a balanced and holistic approach, that will focus on investing in development and poverty eradication, especially by boosting socio-economic growth and creating opportunities, and also by investigating, disrupting and prosecuting smugglers networks and building stronger partnerships between northern and southern Mediterranean countries, setting initiatives in North Africa to help the region become stronger in search and rescue activities, and also taking immediate action to prevent further losses of migrants’ lives  and reviewing the possibilities of safe and legal resettlement of people.

 

 

The three leaders welcomed the results of the ‘Rhodes Conference for Stability and Security’ , which was held in Rhodes on 8 and 9 September 2016, as a means to enhance dialogue and cooperation on issues pertaining to the security and stability of the wider Eastern Mediterranean region.
Following the same line, they affirmed the substantiality of moving ahead as soon as possible on the protection of the environment recognizing the complex nature of environmental problems given the possible impact of trans-boundary projects. They agreed to promote cooperation towards readiness to respond to pollution caused by coastal research, exploration and extraction of hydrocarbons and/or oil pollution. They also agreed to work towards protecting the environment and achieving sustainable development, and discussed the decontamination of the Mediterranean from domestic and industrial pollution and the impact on the marine environment of climate change. Furthermore, They agreed to continue exploring ways to protect the environment through promotion of blue and green economy and sustainable production and consumption. The Tripartite Joint Declaration of Intent on Cooperation in the Field of Environmental Protection is marking the readiness of the Parties to cooperate in this field.

 

 

Maritime transport is a privileged field of cooperation taking into account the geostrategic position and the touristic potential of the three countries as stated in the Tripartite Joint Declaration of Intent on Cooperation in the Field of Maritime Transport and Port Development.
The common challenges faced in the energy field, diversification of energy resources and routes, security of energy supply and the need to modernize and develop new energy infrastructures, enrich the prospects for further promoting trilateral energy cooperation, especially in the areas of hydrocarbons and renewable energy sources. To this end, they agreed to enhance energy cooperation with regular meetings of the Ministers in charge of Energy, as well as the public and private sector institutions dealing with energy issues.

 

 

The Heads of States and Government expressed their desire to strengthen their cooperation through a series of agreements on the exploitation and transfer of natural gas, where the discovery of hydrocarbon reserves would serve as a catalyst for regional stability and prosperity. They stressed that this cooperation is based on the well-established principles of international law, notably the UN Convention on the Law of the Seas (UNCLOS) and reiterated their willingness to continue the ongoing negotiations for the delimitation of their common maritime boundaries.

 

 

On regional issues, The Heads of State and Government expressed their grave concern over the escalation of violence and the deterioration of the humanitarian situation in Syria, especially in Aleppo, calling all parties in Syria to fulfill their commitments to restore the cessation of hostilities and to allow the full access of humanitarian assistance to all besieged and hard-to-reach areas. To this end, They call for the immediate and full implementation of the 9th September 2016 agreement between the United States and the Russian Federation, and They also continue to support the efforts of UN special envoy Steaffan de Mistura aiming at the resumption of the negotiations to end the conflict through a political transition based on the UN security council resolution 2254 (2015) and the 2012 Geneva Communiqué, that meets the legitimate aspirations of the Syrian people.

 

 

On Libya, the Heads of State and Government expressed their support for efforts undertaken by the UNSG special representative Martin Kobler to facilitate a Libyan-led political solution and underlined the importance of implementing the Libyan political Agreement of Skhirat.
They also commended Egypt’s ongoing efforts to resolve differences and build confidence between the Libyan parties, encouraging them to work constructively towards the full implementation of the Libyan Political Agreement (LPA) of Skhirat. They reaffirmed their position supporting the preservation of the legitimate Libyan state institutions as well as the implementation of a comprehensive counter-terrorism strategy.

 

 

Regarding Yemen, They expressed their strong support for the legitimate government of Yemen and president Hadi, and for the preservation of its unity and territorial integrity.

 

 

On the Palestinian issue, They called for a just and comprehensive peace settlement based on the relevant UN resolutions, establishing a sovereign Palestinian state with East Jerusalem as its capital, living in peace with all its neighbors. They expressed their concern about the current trends on the ground. They welcome efforts by all regional and international parties and commended Egypt’s role in this respect.

 

 

They stressed the importance of the Euro-Mediterranean cooperation for the countries of the region and underlined the significant role the Union for the Mediterranean can play to this end.

 

 

They reaffirmed their unwavering support to the ongoing negotiations for a solution for the Cyprus problem that will reunify the island in accordance with international law and the relevant UNSC resolutions. They highlighted that the solution of the Cyprus problem must address the concerns and aspirations of the Cypriots themselves without anachronistic and obsolete security arrangements, such as guarantees with the right of military intervention without the explicit approval of the UNSC.

 

 

The Heads of States and Government encouraged by the positive results thus far and convinced by the strategic importance of the trilateral cooperation will continue to work closely on issues of mutual interests beneficent for their countries and the wider region.

 

 

 

 

 

 

 

Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *Hephaestus Radio

Διαδικτυακή Πλατφόρμα Κυπρίων Διασποράς


DIADIKTIKI-PLATFORMA-DIKTION-DIASPORAS
Αρχείο Ειδήσεων

Ιουνίου 2024
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Pyramis News Ads


Zeppelin Computers


Pyramis News Ads

Σχετικά με εμάς

Η ιστοσελίδα για τους Αιγυπτιώτες όπου γης