Τι ανέφερε ο απερχόμενος Πρόεδρος του ΣΑΕ, Στέφανος Ταμβάκης, στην πρόσφατη συνεδρίαση της Επιτροπής για το ΣΑΕ, στην Αθήνα


Αρχικά επιθυμώ να διευκρινίσω, ότι δεν έχει υπάρξει παραίτηση κανενός μέλους του τελευταίου Προεδρείου του ΣΑΕ αλλά βάσει του Νόμου 3480/2006 η θητεία, όλων των οργάνων, που είχαν εκλεγεί στη Παγκόσμια Συνέλευση του 2006, έχει λήξει μετά από 2 ετήσιες παρατάσεις την 31 Δεκεμβρίου 2012. Για τον λόγο αυτό άλλωστε δημιουργήθηκε η παρούσα Οργανωτική Επιτροπή. 

 

Με την ευκαιρία της σημερινής μου παρουσίας σας υποβάλλω  ορισμένες συμπληρωματικές προτάσεις μου στο σχέδιο νόμου για την «Οργάνωση και Λειτουργία του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού»: 

 

Ο Σκοπός ενός συνταγματικά κατοχυρωμένου θεσμικού οργάνου δεν πρέπει να είναι ούτε διακοσμητικός, ούτε απλά συμβουλευτικός αλλά να είναι Ένα ισχυρό γνωμοδοτικό, εισηγητικό, αναπτυξιακό, διεκδικητικό και υποστηρικτικό προς την Ελληνική Πολιτεία όργανο, το οποίο θα έχει ως αποστολή του την έκφραση όλων των δυνάμεων του απανταχού Ελληνισμού.»

 

Για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού πρέπει να:

• Εισηγείται, προτείνει και διεκδικεί την επίλυση των προβλημάτων, που απασχολούν τους έλληνες εκτός Ελλάδας.

• Γνωμοδοτεί, υποχρεωτικά, επί των νομοσχεδίων και των αποφάσεων πριν την κατάθεσή τους  για τα θέματα που αφορούν την ομογένεια

• Συμβουλεύει την ελληνική πολιτεία

• Αποτελεί τον συνδετικό κρίκο Ελλάδας και ελληνισμού για την προώθηση και υλοποίηση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος των ελλήνων μονίμων κατοίκων εξωτερικού, στον τόπο διαμονής τους .

• Σχεδιάζει, προωθεί και υλοποιεί δράσεις και προγράμματα, σε τοπικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο, που εντάσσονται στους σκοπούς και τις αρχές του.

 

 

Ο αναβαθμισμένος ρόλος του ΣΑΕ, θα δημιουργήσει μια νέα αμφίδρομη ουσιαστική και αποτελεσματική σχέση μεταξύ του ΣΑΕ, των Οργανώσεων και του απανταχού ελληνισμού. Θα αποτελέσει δηλαδή το κανάλι επικοινωνίας με την ελληνική πολιτεία για τη μεταφορά των αιτημάτων-προβλημάτων που υπάρχουν αλλά και να διεκδικεί με κάθε πρόσφορο μέσο την επίλυσή τους και θα υλοποιεί κοινά σχέδια δράσεων προς όφελος όλων.

 

Το ΣΑΕ δεν μπορεί να είναι ανταγωνιστικό, δεν αντικαθιστά τους ομογενειακούς Οργανισμούς, αλλά μέσα από τη συνεργασία με όλους, συνυπάρχει και αγωνίζεται μαζί τους. Ο κάθε φορές πρέπει να έχει την αυτονομία του μακριά και έξω από παρεμβάσεις και παρεμβολές.

 

Η πρόταση που είχε κατατεθεί από το Προεδρείο του ΣΑΕ αναφερόταν ότι Μέλη του ΣΑΕ μπορεί να είναι Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα. Έχει αναπτυχθεί από τότε μέχρι σήμερα μια πολύ μεγάλη συζήτηση  και ένας ιδιαίτερος προβληματισμός για το θέμα αυτό. Έχουν αναδειχθεί πολλά προβλήματα τόσο τεχνικά όσο και ουσιαστικά.

Επειδή επιθυμία όλων είναι να προχωρήσει το συντομότερο δυνατόν η ολοκλήρωση της ψήφισης του νομοσχεδίου για την Οργάνωση και Λειτουργία του ΣΑΕ και για την οικονομία των συζητήσεων προτείνω: Για την παρούσα φάση και μέχρι να μελετηθεί το θέμα σε όλες τις πτυχές του θα πρέπει να παραμείνουμε στη υφιστάμενη μορφή εκπροσώπησης του ΣΑΕ διαμορφώνοντας τα πάλαι ποτέ Δίκτυα του Ελληνισμού, σε ένα Φόρουμ εκπροσώπησης Φυσικών Προσώπων – Φίλων του ΣΑΕ, που θα μπορούν αναλογικά  και με συγκεκριμένο ποσοστό επί του συνόλου, να συμμετέχουν  στις περιφερειακές συνελεύσεις. 

 

Ένα άλλο θέμα, που θα πρέπει να δούμε είναι τα όργανα του ΣΑΕ, σε σχέση με τα όσα αναφέρονται στο σχέδιο νόμου, που συζητάμε σήμερα.

 

Στη δημόσια διαβούλευση, του αρχικού σχεδίου νόμου, που είχε αναρτηθεί στο opengov είχα προτείνει και το επαναφέρω,  ότι σε κεντρικό επίπεδο πρέπει να είναι τα όργανα του ΣΑΕ :

 

1- Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

2- ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Μετονομασία του Προεδρείου):   Αποτελείται από  9 μέλη: τον Πρόεδρο του ΣΑΕ, τον Ταμία (οι δύο αυτοί εκλέγονται από την Παγκόσμια Τακτική Συνέλευση) και τους 7 Συντονιστές Περιφερειών, που εκλέγονται από τις Περιφερειακές Συνελεύσεις.

 

3- Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, που αποτελείται από εκπρόσωπους, των τριών (3) Παλαιφάτων Πατριαρχείων, της ΠΑΔΕΕ, της ΠΟΜΑΚ και της  ΠΣΕΚΑ, της  Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων για τον Ελληνισμό της Διασποράς, της  Γενικής Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού,  η οποία θα συνεδριάζει 2 φόρες το χρόνο, την μια φόρα κοινά με το Εκτελεστικό Συμβούλιο  

Έργο της Επιτροπής αυτής  η συζήτηση της Ετήσιας Έκθεσης, που υποβάλει η Εκτελεστική Επιτροπή, ο σχεδιασμός  των διαφόρων προγραμμάτων δράσης  και  η στρατηγική για τον ελληνισμό σε παγκόσμιο επίπεδο.  

 

4- Η ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, που θα εκλέγεται από την Τακτική Συνέλευση.

Εκείνο επίσης, που θα πρέπει να εξασφαλιστεί και να προβλέπεται ρητά στον νέο νόμο, είναι η υποχρέωση της πολιτείας να απαντά στα αιτήματα και τις προτάσεις που υποβάλει το ΣΑΕ είτε μέσω της Ετήσιας Έκθεσης, είτε στη διάρκεια του έτους.

Και το αναφέρω αυτό γιατί με τις Ετήσιες Εκθέσεις του 2007 και του 2008 είχαμε κάνει μια πλήρη εργασία (Αιτήματα-Προβλήματα-Προτάσεις) σε συνεργασία με τα Συντονιστικά Συμβούλια των Περιφερειών για όλα τα προβλήματα ανά Υπουργείο, ανά Θέμα και ανά Περιφέρεια, τα καταθέσαμε στην Βουλή και σε όσους θεσμικούς παράγοντες προβλέπονταν από τον νόμο, τα συζητήσαμε επί τριήμερο κάθε  φορά στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές και στην Ολομέλεια και μέχρι σήμερα οι απαντήσεις, που λάβαμε ήταν 2-3, όχι παραπάνω.

 

Και τέλος είμαι υποχρεωμένος να θέσω το θέμα της έδρας και των γραφείων του ΣΑΕ στην Ελλάδα. Όλοι μας γίναμε μάρτυρες του τρόπου με τον οποίο ο Δήμος Θεσσαλονίκης και ειδικότερο ο Δήμαρχος κ. Μπουτάρης, πέταξε κυριολεκτικά στο δρόμο τα κεντρικά γραφεία του ΣΑΕ στη Θεσσαλονίκη για να στεγάσει όχι μια αντιδημαρχία, όπως αρχικά ισχυριζότανε αλλά την οργανωτική επιτροπή Θεσσαλονίκη 2014- Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας, που η θητεία της ολοκληρώνεται τέλος του τρέχοντος έτους.

 

Λάθη στον χειρισμό αυτού του θέματος έγιναν από όλες τις πλευρές, και εμού συμπεριλαμβανομένου. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει οι θεσμικοί φορείς να αντιμετωπίζονται με τέτοιο τρόπο από τους αιρετούς της πόλης, που τους φιλοξενούν.

Προτείνω, λοιπόν προς αποφυγή παρόμοιων καταστάσεων στο μέλλον, να προβλεφθεί στο νέο νόμο ότι τα κεντρικά γραφεία του ΣΑΕ να τεθούν υπό τη σκέπη της Βουλής των Ελλήνων, σε χώρο που θα διαθέσει η ίδια, καλύπτοντας και την τεχνική στήριξη του.   

 

Κλείνοντας θέλω να επισημάνω ότι για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός, να ολοκληρωθούν σύντομα οι συζητήσεις και να ψηφιστεί επιτέλους ο νόμος αυτός, θα πρέπει να ξεπεράσουμε τις αγκυλώσεις του παρελθόντος και να προχωρήσουμε με γοργά βήματα ενωτικά στη δημιουργία ενός νέου οργάνου, μακριά και έξω από κυβερνητικές πιέσεις και επιρροές, οικονομικά αυτοχρηματοδοτούμενο, εκφραστή και συνδετικό κρίκο όλων των μορφών οργάνωσης του ελληνισμού με την ελληνική πολιτεία.

Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *Hephaestus Radio

Διαδικτυακή Πλατφόρμα Κυπρίων Διασποράς


DIADIKTIKI-PLATFORMA-DIKTION-DIASPORAS

Αρχείο Ειδήσεων

Απριλίου 2024
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Pyramis News Ads


Zeppelin Computers


Pyramis News Ads
Σχετικά με εμάς

Η ιστοσελίδα για τους Αιγυπτιώτες όπου γης