Επίτροπος Ισότητας των Φύλων: οι νέες γυναίκες στους τομείς STEM


 

Επίτροπος Ισότητας των Φύλων: Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τις νέες γυναίκες να ακολουθήσουν επαγγελματική σταδιοδρομία στους τομείς STEM, παρέχοντάς τους την κατάλληλη καθοδήγηση και την απαραίτητη υποστήριξη.

 

Καθώς η ζωή μας συνυφαίνεται ολοένα και περισσότερο με την τεχνολογία, το χάσμα εκπροσώπησης ανδρών και γυναικών στον τομέα γίνεται όλο και πιο εμφανές. Η ανάγκη εξάλειψης αυτού του χάσματος γίνεται πιο επιτακτική καθώς οι γυναίκες φέρνουν μια ευρύτερη οπτική, στη βάση της οποίας εφαρμόζουν καινοτόμες προσεγγίσεις στην επίλυση προβλημάτων. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τις νέες γυναίκες να ακολουθήσουν επαγγελματική σταδιοδρομία στους τομείς STEM (Θετικές Επιστήμες, Τεχνολογία, Μηχανική, Μαθηματικά), παρέχοντάς τους την κατάλληλη καθοδήγηση καθώς και την απαραίτητη υποστήριξη.

 

Τα πιο πάνω υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, η Επίτροπος Ισότητας των φύλων, κα Τζόζη Χριστοδούλου, σε χαιρετισμό της στην εκδήλωση «Women in ICT», που διοργάνωσε το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής σε συνεργασία με το TechIsland και τον Οργανισμό Ψηφιακής Συνεργασίας (DCO).

 

Η Επίτροπος αναφέρθηκε στην υποεκπροσώπηση των γυναικών ευρύτερα στην αγορά εργασίας και ειδικότερα σε επαγγέλματα της κατηγορίας STEM, σημειώνοντας παράλληλα την προβλεπόμενη αύξηση, κατά 8%, της σχετικής ζήτησης στην Ευρωπαϊκής Ένωση (ΕΕ) μέχρι το 2025. Ως εκ τούτου, τόνισε, η συμμετοχή τόσο γυναικών όσο και ανδρών στα επαγγέλματα STEM είναι κάτι περισσότερο από απαραίτητη.

 

Αναφερόμενη στους λόγους της χαμηλότερης συμμετοχής γυναικών, παρά τα υψηλά επίπεδα μόρφωσης και τις υψηλές επιδόσεις γυναικών σε ηγετικές ικανότητες, η κα Χριστοδούλου είπε: «Η απάντηση βρίσκεται στα παραδοσιακά, πατριαρχικά στερεότυπα και προκαταλήψεις που εξακολουθούν να επικρατούν στην κοινωνία μας. Από τις γυναίκες αναμένεται να επικεντρώνονται κυρίως στην οικογένεια, καθώς είναι σχεδόν αποκλειστικά υπεύθυνες για την ανατροφή των παιδιών και την φροντίδα των αναγκών τους καθώς και ηλικιωμένων συγγενών ή ατόμων με αναπηρίες. Αναμένεται επίσης από αυτές να αφιερώνουν χρόνο σε δουλειές του σπιτιού. Αυτή η απλήρωτη, αόρατη εργασία λειτουργεί αναπόφευκτα ειςβάρος της επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξής τους και του ελεύθερου χρόνου που έχουν στη διάθεσή τους. Ως αποτέλεσμα, εμποδίζονται να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους, με βάση τις δεξιότητες και τις προτιμήσεις τους. Σε κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο, μια χώρα στερείται τη μοναδική και διαφορετική συνεισφορά των γυναικών στην ευημερία και τη συνολική πρόοδο.

 

Η διόρθωση αυτής της κατάστασης δεν είναι εύκολη υπόθεση, καθώς τα στερεότυπα, οι συνειδητές και μη σοβαρές προκαταλήψεις έχουν ριζώσει βαθιά στην κοινωνία μας εδώ και αιώνες. Το επείγον μήνυμα, που πρέπει να στείλουμε, είναι ότι η ισότιμη συμμετοχή των γυναικών σε όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της τεχνολογίας, περνά μέσα από την αποδόμηση στερεοτύπων.»

 

Στη συνέχεια, η Επίτροπος αναφέρθηκε στην υψηλή προτεραιότητα που αποδίδει η Κυβέρνηση στα θέματα ισότητας καθώς και στην Εθνική Στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων 2024-2026, που ετοίμασε και υλοποιεί το Γραφείο της, σε συνεργασία με όλα τα Υπουργεία και Υφυπουργεία. Ακολούθως, παρέθεσε συγκεκριμένες πολιτικές και δράσεις που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το θέμα της εκδήλωσης:

 

«Συλλογή δεδομένων: Το Υφυπουργείο Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, σε συνεργασία με τη Στατιστική Υπηρεσία, θα αρχίσει σύντομα τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων για τη συμμετοχή των γυναικών στους τομείς της έρευνας, της καινοτομίας και της κυβερνοασφάλειας. Τα στοιχεία αυτά θα διευκολύνουν την αξιολόγηση των σχετικών προγραμμάτων, δράσεων και πρακτικών.

 

Ομάδες στόχοι: Με στόχο την εξοικείωση των γυναικών σε αγροτικές περιοχές με τις νέες τεχνολογίες και τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν στην καθημερινότητά τους, το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής βρίσκεται στη διαδικασία σχεδιασμού στοχευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για ψηφιακές δεξιότητες, ψηφιακό μάρκετινγκ και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, που καλύπτουν τις συγκεκριμένες ανάγκες τους.

 

Αποδόμηση στερεοτύπων: Πρέπει να καταστήσουμε δυνατό για όλα τα άτομα, άνδρες και γυναίκες, να αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητές τους. Για να γίνει αυτό, πιστεύουμε ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από τα σχολεία. Ως εκ τούτου, από την επόμενη σχολική χρονιά, δηλαδή τον προσεχή Σεπτέμβριο, εκπαιδευτικοί και σχολικοί σύμβουλοι σε θέματα σταδιοδρομίας θα εκπαιδεύονται, για να καθοδηγούν τα παιδιά στην επιλογή επαγγέλματος με βάση τις δεξιότητες, τις κλίσεις και τις προτιμήσεις τους και όχι στερεότυπα και ασυνείδητες προκαταλήψεις που, λανθασμένα, υπαγορεύουν “αρσενικά” και “θηλυκά” επαγγέλματα.

 

Παροχή κινήτρων: Η Κυβέρνηση, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, ανακοίνωσε την ετήσια χορήγηση δέκα (10) υποτροφιών σε γυναίκες για προπτυχιακές σπουδές. Οι υποτροφίες πέρυσι αφορούσαν σπουδές στον τομέα της καινοτομίας και της τεχνολογίας, και για φέτος προσθέσαμε τον τομέα της ναυτιλίας.

 

Ευαισθητοποίηση, προώθηση προτύπων: Πέρυσι ξεκινήσαμε μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τίτλο “HerStory”, αφιερώνοντας την πρώτη έκδοση στην προώθηση της συμμετοχής γυναικών σε επαγγέλματα STEM. Μέσα από σύντομα βίντεο, επιτυχημένες γυναίκες πρότυπα στους σχετικούς τομείς αφηγήθηκαν τις προσωπικές τους ιστορίες για τις ευκαιρίες που είχαν, αλλά και για τα εμπόδια και τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν.

 

Συμφιλίωση οικογενειακής, προσωπικής και επαγγελματικής ζωής: Σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης του θέματος της διαθεσιμότητας χρόνου για τις γυναίκες, η Κυβέρνηση, μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, προτίθεται να αυξήσει τον αριθμό των βρεφονηπιακών σταθμών και να αναβαθμίσει τους υφιστάμενους σε αριθμό δήμων. Το Σχέδιο περιλαμβάνει 34 δομές φροντίδας για βρέφη καθώς και για ηλικιωμένους. Το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία με τη συνεργασία των Τοπικών Αρχών. Έτσι, οι γυναίκες θα έχουν την ευκαιρία, εάν το επιθυμούν, να αναλάβουν θέσεις εργασίας σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης, διερευνώντας τις επαγγελματικές τους δυνατότητες.»

 

Καταλήγοντας, η Επίτροπος διαβεβαίωσε ότι η Κυβέρνηση με εξωστρέφεια δημιουργεί συνέργειες και σχεδιάζει υλοποιήσιμες πολιτικές και δράσεις, στοχεύοντας στην ουσιαστική ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών. Το αφήγημα, τόνισε, αλλάζει. Δεν βλέπουμε την ισότητα των φύλων ως ένα ακόμη πρόβλημα που πρέπει να λύσουμε, αλλά ως τη λύση και τον δρόμο προς ένα πιο βιώσιμο και ισχυρό μέλλον για όλους και όλες.

 

 

Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *Hephaestus Radio

Διαδικτυακή Πλατφόρμα Κυπρίων Διασποράς


DIADIKTIKI-PLATFORMA-DIKTION-DIASPORAS
Αρχείο Ειδήσεων

Ιουλίου 2024
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Pyramis News Ads


Zeppelin Computers


Pyramis News Ads

Σχετικά με εμάς

Η ιστοσελίδα για τους Αιγυπτιώτες όπου γης