Στην 11η θέση μεταξύ των χωρών εξαγωγέων στην αγορά του Λιβάνου κατατάσσεται η Ελλάδα το πρώτο δεκάμηνο του 2013


Ο Λίβανος είναι σχετικά αξιόλογος εμπορικός εταίρος της Ελλάδας και  συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών με τις οποίες η Ελλάδα διατηρεί θετικό εμπορικό ισοζύγιο. Οι όροι εμπορίου καταγράφουν συνεχή και σταθερή αύξηση και για τις δύο χώρες.

 

Βάσει του θεσμικού πλαισίου, η επισκόπηση των διμερών σχέσεων οδηγεί στη διαπίστωση ότι η συνεργασία στον εμπορικό τομέα μεταξύ των δύο χωρών εξελίσσεται ομαλά, χωρίς αξιόλογα τεχνικά προβλήματα που άπτονται είτε στη συμμόρφωση του Λιβάνου προς τις κοινοτικές ρυθμίσεις κατά  την εφαρμογή της Συμφωνίας Σύνδεσης με την Ευρ. Ένωση είτε στη διαδικασία εισδοχής της χώρας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ). 

 

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της λιβανικής Τελωνειακής Υπηρεσίας, κατά την τετραετία 2009-2012, καταγράφηκε ανοδική πορεία των ελληνικών εξαγωγών, καθώς και μεσοσταθμικά σημαντική άνοδος των λιβανικών εξαγωγών. 

 

Όπως αποτυπώνεται στον πίνακα που ακολουθεί και οι ελληνικές εξαγωγές προιόντων, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, παρουσίασαν θετικό πρόσημο (η συμμετοχή των πετρελαιοειδών στη σύνθεση των εξαχθέντων προιόντων κατέχει συντριπτικό μερίδιο 91% περίπου).

 

Ο όγκος των διμερών εμπορικών συναλλαγών ακολούθησε την προαναφερόμενη θετική πορεία.

 

Το εμπορικό ισοζύγιο παραμένει διαχρονικά πλεονασματικό υπέρ της Ελλάδος και το ποσοστό κάλυψης των εισαγωγών από τις εξαγωγές ανήλθε το 2011 και το 2012 σε περίπου 91% και 97% αντιστοίχως.

 

Ισοζύγιο Εμπορικών Συναλλαγών Ελλάδας – Λιβάνου,

κατά την τετραετία 2009 – 2012, εκατ. ευρώ

 

2009

2010

2011

Μεταβολή 2011/2010

2012

Μεταβολή

2012/2011

Ελληνικές εξαγωγές(χωρίς πετρελαιοειδή)

29,170

(27,248)

188,152

(26,338)

229,972

(37,759)

22,23

(43,36)

675,111

(61,938)

193,56

(64,04)

Ελληνικές εισαγωγές

11,861

25,080

20,989

-16,31

22,209

5,81

Ισοζύγιο (χωρίς πετρελαιοειδή)

17,309

(15,387)

163,072

(1,258)

208,982

(16,770)

28,15

(1.232,9)

652,902

(39,729)

212,42

(136,91)

Όγκος Εμπορίου(χωρίς πετρελαιοειδή)

41,031

(39,109)

213,232

(51,42)

250,961

(58,75)

17,69

(14,25)

697,320

(84,148)

177,86

(43,24)

% κάλυψη εισαγωγών/εξαγωγές(χωρίς πετρελαιοειδή)

59,3

(56,5)

86,7

(4,8)

90,9

(44,4)

 

 

96,7

(64,1)

 

Πηγή Εξωτερικού Εμπορίου χώρας: Lebanese Customs Administration

Μέση Ισοτιμία 2012 $ Η.Π.Α./€: 1,3194 (ΤτΕ)

 

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της λιβανικής Τελωνειακής Υπηρεσίας, κατά το δεκάμηνο Ιανουάριος – Οκτώβριος 2013, η Ελλάδα κατατάσσεται στη 11η θέση μεταξύ των χωρών εξαγωγέων στη λιβανική αγορά, με μερίδιο συμμετοχής 3% (2012: 7η, 4%) και στην 24η θέση των χωρών εισαγωγέων λιβανικών προιόντων με μερίδιο επί της συνολικής αξίας των λιβανικών εξαγωγών 0,8% (2012: 26η, 1%).

 

Συγκεκριμένα, κατά φθίνουσα σειρά στις λιβανικές εισαγωγές προηγούνται της Ελλάδας: η Κίνα (11%), η Ιταλία (8%), οι Η.Π.Α. (8%), η Γαλλία (7%), η Γερμανία (6%), η Τουρκία (6%), η Ρωσία (4%), η Αίγυπτος (3%) η Ελβετία (3%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (3%), και έπονται η Ουκρανία (3%), η Σ. Αραβία (2 %), η Ινδία (2 %) και τα Η.Α.Ε. (2 %).

 

Σημαντικότερες χώρες προορισμού των λιβανικών εξαγωγών ήταν η Συρία (13%), η Ν. Αφρική (11%), το Ιράκ (10%), τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (8%), η Σαουδική Αραβία (8%), η Ελβετία (4%), η Τουρκία (4%), η Ιορδανία (3%), η Ν. Κορέα (2%) και το Κατάρ (2%).

 

 

Α. Ελληνικές εξαγωγές

 

Το δεκάμηνο Ιανουάριος – Οκτώβριος 2013, οι ελληνικές εξαγωγές ανήλθαν σε 504,976 εκατ. $ Η.Π.Α από τις οποίες ποσοστό 88% περίπου αφορούσαν καύσιμα και προιόντα πετρελαίου.

Οι δεκαπέντε πρώτες κατηγορίες (διψήφια ανάλυση) που εξήχθησαν κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα στο Λίβανο, κατ’ αξία, είναι οι ακόλουθες (πλήρης έλλειψη περαιτέρω στατιστικών δεδομένων δεν επιτρέπει αναλυτικότερη επεξεργασία):

 

15 Κυριότερες κατηγορίες εξαγομένων ελληνικών προιόντων στο Λίβανο 

(δεκάμηνο Ιανουάριος – Οκτώβριος 2013)

Κατηγορία προιόντος

Αξία σε εκατ. $ Η.Π.Α.

Μερίδιο % επί συνολικής αξίας

Ορυκτά καύσιμα, λάδια πετρελαίου και προιόντα διύλισης

442,835

87,69

Δεψικά και βαφικά εκχυλίσματα

6,391

1,27

Αλάτι. Θείο. Γαίες και πέτρες. ΄Ασβεστος και τσιμέντο

5,520

1,09

Φαρμακευτικά

5,422

1,07

Πλαστικές ύλες και προιόντα

4,112

0,81

Ξυλεία και προιόντα

4,012

0,79

Μηχανολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα

3,470

0,69

Σίδηρος και χάλυβας

2,392

0,47

Αλουμίνιο και προιόντα

2,344

0,46

Υπολείμματα και απορρίμματα βιομηχανιών ειδών διατροφής. Ζωοτροφές

2,161

0,43

Μαργαριτάρια. Πολύτιμα μέταλλα

2,079

0,41

Διάφορα χημικά προιόντα

1,928

0,38

Εργαλεία, είδη κιγκαλερίας και οικιακής χρήσης, από κοινά μέταλλα

1,827

0,36

Προιόντα σιδήρου και χάλυβα

1,575

0,31

Λιπάσματα

1,551

0,31

Πηγή Εξωτερικού Εμπορίου χώρας: Lebanese Customs Administration

Εκτός από τα προαναφερόμενα, άξιες αναφοράς είναι οι εξαγωγικές επιδόσεις και στις ακόλουθες κατηγορίες προιόντων:

 

 

Από την παράθεση των στατιστικών στοιχείων των διμερών συναλλαγών διαπιστώνεται ότι η διάρθρωση των ελληνικών εξαγωγών (εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών) δεν παρουσιάζει φαινόμενα συγκέντρωσης. Επισημαίνεται ότι όσον αφορά στα καύσιμα και στα προιόντα πετρελαίου, η χώρα είναι απόλυτα εξαρτημένη από το πετρέλαιο για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών (κατά το εξεταζόμενο 10μηνο συμμετείχαν στις συνολικές λιβανικές εισαγωγές σε ποσοστό 24%).

 

 Συμπεράσματα

 

Περαιτέρω βελτίωση των ελληνικών εξαγωγών στο Λίβανο συναρτάται σε σημαντικό βαθμό από τη βελτίωση των συνθηκών στη χώρα δηλ. των συνθηκών ασφάλειας, το σχηματισμό κυβέρνησης και τη συνακόλουθη σχετική ανάκαμψη της λιβανικής οικονομίας.

Μακροπρόθεσμα, η προοπτική αύξησης των ελληνικών εξαγωγών είναι περιορισμένη συνυπολογίζοντας τον οξύ ανταγωνισμό (διεθνή και ομοειδή λιβανικά προιόντα), το μικρό μέγεθος της αγοράς και το ασταθές πολιτικό περιβάλλον. Η αξιοποίηση ενδεχόμενων συγκριτικών πλεονεκτημάτων που έχει η Ελλάδα στις κατηγορίες τρόφιμα, αγροτικά και καταναλωτικά βιομηχανικά προιόντα προυποθέτει ευρύτερη διαφοροποίηση του εξαγωγικού μείγματος με έμφαση σε ενδιάμεσα και καταναλωτικά αγαθά.

Ιδιαίτερα, η σταδιακή αποκατάσταση της ισορροπίας στον κατασκευαστικό κλάδο θα δημιουργήσει προυποθέσεις για αύξηση του μεριδίου στις εξαγωγές δομικών υλικών και εν γένει προιόντων που αφορούν στις κατασκευές και την οικοδομή, καθώς και στον κλάδο των φαρμακευτικών/χημικών δύνανται να ενισχυθούν τα φάρμακευτικά προιόντα και τα καλλυντικά.  

 

 

Β. Λιβανικές εξαγωγές 

 

Η διασπορά των λιβανικών εξαγωγών είναι περιορισμένη καθώς οι πέντε πρώτες κατηγορίες καλύπτουν ποσοστό 97% περίπου της συνολικής αξίας των εξαγομένων στην Ελλάδα προιόντων, η οποία, το δεκάμηνο Ιανουάριος – Οκτώβριος 2013,  ανήλθε σε 27,035 εκατ. $ Η.Π.Α.. Ποσοστό 79% περίπου αφορούσε σε τεχνουργήματα από χαλκό.

 

5 Κυριότερες κατηγορίες εξαγομένων λιβανικών προιόντων στην Ελλάδα

(δεκάμηνο Ιανουάριος – Οκτώβριος 2013)

 

Κατηγορία προιόντος

Αξία σε χιλ. $ Η.Π.Α.

Μερίδιο επί συνολικής αξίας

 
Χαλκός και τεχνουργήματα

21.275

78,69

 
Λιπάσματα

2.534

9,37

 
Πλαστικές ύλες και προιόντα

1.047

3,87

 
Καπνά και βιομηχανοποιημένα υποκατάστατα καπνού

   1.000

 

 

3,70

 
Χαρτί και χαρτόνια. Τεχνουργήματα από χαρτόμαζα

311

1,15

 
           
                       
                           

Πηγή Εξωτερικού Εμπορίου χώρας: Lebanese Customs Administration

 

 

Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Βυρηττού

Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *Hephaestus Radio

Διαδικτυακή Πλατφόρμα Κυπρίων Διασποράς


DIADIKTIKI-PLATFORMA-DIKTION-DIASPORAS

Αρχείο Ειδήσεων

Απριλίου 2024
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Pyramis News Ads


Zeppelin Computers


Pyramis News Ads
Σχετικά με εμάς

Η ιστοσελίδα για τους Αιγυπτιώτες όπου γης